Usluge psihoterapeuta

Individualna psihoterapija 2500

Partnerska/bračna psihoterapija 4000

Porodična psihoterapija 4000

Life Coaching 2500


Psihološko testiranje

Procena radne sposobnosti 5000

Nalaz i mišljenje psihologa za invalidsku komisiju 10000

Procena intelektualnog funkcionisanja 8000

Kompletna psihološka eksploracija 12000


Razvojno savetovalište / Rad sa decom

Savetodavni razgovor 2500


© 2016 - 2018 VBHolistic

Uradio redizajn i sve to fino ušuškao 28codes