Psihoterapija Branislava Pavlović

Branislava

O Branislavi

Ja sam Pavlović Branislava, psiholog i sistemski porodični terapeut, sa privatnom praksom u centru Beograda. Radila sam kao klinički psiholog u domu zdravlja, gde sam stekla dugogodisnje iskustvo u radu sa odraslima i decom, baveći se psihoterapijskim radom i psihološkom dijagnostikom. Pomažem svojim klijentima da rešavaju i prevazilaze različite životne probleme, uključujući anksioznost, depresivnost, bračne probleme i konflikte u interpersonalnim odnosima, roditeljstvo i razvojne krize, probleme na poslu.

Insert iz emisije Biljana za vas

Klikni na video

Moj pristup

Sa klijentima se trudim da gradim topao odnos na osnovama međusobnog poverenja i empatije. Ne nudim rešenja za vaše probleme već se trudim da zajedničkim trudom i radom otkrijemo šta je ono što vas onemogućava da koristite svoje kapacitete i korisne načine nošenje sa problemima i izazovima. Verujem da je svako od nas jedinstven, da je svaki odnos poseban, a svaka porodica ima svoju životnu priču. U osnovi, moj rad nije fokusiran na problem, dijagnozu ili krizu, već na kompletnu osobu, kao i na porodične, socijalne ili profesionalne odnose koji doprinose održavanju ili rešavanju problema.

Intenzitet i dužina psihoterapijskog rada zavisi od specifičnosti situacije u kojoj se nalazite. Ipak, moje osnovno polazište je da vas doživim sada i ovde, u aktuelnim životnim situacijama i odnosima u koje ste se disfunkcionalno upleli, i ne znate kako napred. Ukoliko želite da radimo na modelima koji vas koče dugi niz godina, ili osećate potrebu da menjate određene načine emocionalnog, kognitivnog ili bihejvioralnog nošenja sa svetom tokom odrastanja ili u dugotrajnim važnim relacijama, psihoterapijski rad je duži i obuhvatniji.

Nadam se da ste dobili početne korisne informacije o mom radu. Prvi susret je naše upoznavanje, razgovor o razlogu dolaska na psihoterapiju, kao i zajedički dogovor o načinu i intenzitetu viđanja.

Mi vas čekamo da u prijatnom prostoru u centru grada zajedničkim radom postignemo harmoniju za kojom svi tragamo.
Da budete zdraviji, funkcionalniji i srećniji.