Agencija za pomoć u kući

Vođenje domaćinstva i čišćenje prostora, čuvanje dece i briga o starima

Pomažemo vam da pronađete odgovarajuću osobu za čuvanje dece, brigu o starima, vođenje domaćinstva i održavanje prostora. Zakažite razgovor u našoj agenciji u prijatnom prostoru u centru grada ili ćemo mi doći kod vas. Potrudićemo se da oslušnemo sve vaše potrebe i želje i pronađemo najbolju osobu za Vas i Vašu porodicu. Godišnja članarina za klijente iznosi 4000 dinara.

Cenovnik za usluge brige o deci i starima i pomoći u kući

(cenovnik je na mesečnom nivou od ponedeljka do petka za svakodnevne usluge prema broju sati u toku dana)

2h 14.000 dinara

3h 17.000 dinara

4h 20.000 dinara

6h 25.000 dinara

8h 30.000 dinara

*Za angažovanje noću, vikendom i druge aranžmane koji nisu obuhvaćeni ovom ponudom,
cena se formira u prethodnom dogovoru sa korisnikom usluge.