Kontakt VB Holistic services & consulting

Kontakt

Kralja Milutina 73, V sprat
Beograd

Branislava Pavlović: (063) 329-325

Vesna Zupanc: (063) 1333-051

Email: vbholistic16@gmail.com

PIB: 106123182

Matični broj: 20538678