Psihološko savetovalište

Ne nudimo rešenja za vaše probleme već se trudimo da zajedničkim trudom i radom otkrijemo šta je ono što vas onemogućava da koristite svoje kapacitete i korisne načine nošenja sa problemima. Prvi susret je razgovor o razlogu dolaska na psihoterapiju.

Opširnije

Agencija za pomoć u kući

Agenciju vodi psiholog sa dugogodišnjim iskustvom koji sa svakim kandidatom obavlja detaljan razgovor, a po potrebi i psihološko testiranje. Nudimo sledeće usluge: čuvanje dece, brigu o starima, vođenje domaćinstva i čišćenje prostora.

Opširnije

© 2016 - 2018 VBHolistic

Uradio redizajn i sve to fino ušuškao 28codes